Til hovedinnhold

Trenger skolens ansatte et faglig løft ?

Gutt i rullestol

Se forelesninger om multifunksjonshemming

Multifunksjonshemming – interessekartlegging

Et godt samspill – guide om samspillsstrategier

En sanselig vei til den gode samtalen

Tidlig innsats før Nalis skolestart

Les historien i magasinet Innenfor

Mest mulig kvalitet inn i Iduns liv

Les historien i magasinet Innenfor

Multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi

Multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi