Multifunksjonshemming og tilleggsvansker

Krever god helseoppfølging 

Vansker som mange multifunksjonshemmede sliter med:

  • Sansetap og øvrige sensoriske funksjonsnedsettelser
  • Ernæringsvansker og fordøyelsesvansker
  • Respirasjonsvansker (pustevansker)
  • Epilepsi og andre sykdomstilstander
  • Bivirkninger av medisiner
  • Søvnvansker og døgnrytmeforstyrrelser
  • Smerteproblematikk
  • Store motoriske vansker
  • Feilstillinger i ledd

Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må følge opp tett, tverrfaglig og kompetent for å avhjelpe vanskene så godt det lar seg gjøre.

Personer med multifunksjonshemming vil ofte ha behov for å bli fulgt opp tett både av fastlege, helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut i hjemkommunen sin. 

I tillegg er det ofte behov for at spesialisthelsetjenesten på andre- og tredjelinjenivå følger opp:

Utfordringer og rettigheter

Den omfattende helseoppfølgingen tar mye tid for personer med multifunksjonshemming og deres foresatte. Det kan være utfordrende å koordinere helsetjenestene med tjenestene knyttet til barnehage/skole og øvrige tjenester.

Alle med multifunksjonshemming har rett til en individuell plan og en personlig koordinator. Denne ordningen er til god hjelp for å koordinere de ulike tjenestene.

Les mer om tjenester og rettigheter for multifunksjonshemmede på våre nettsider.

I en del tilfeller er det nødvendig at skoler og barnehager knytter til seg spesialkompetent helsepersonell for å følge opp helseutfordringer på en tilfredsstillende måte i hverdagen.

 

Les om multifunksjonshemming og CVI (hjernesynshemming) på våre nettsider. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!