Eget mandat på det samiske området | www.statped.no

Eget mandat på det samiske området

Kunnskapsdepartementet og Sametinget har nå godkjent et endelig mandat for Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Det er en historisk milepæl.

Illustrasjonsbilde av samisk flagg

For første gang er det formalisert at staten skal bidra til å sikre at samiske barn, elever og voksne skal ha lik kvalitet og lik tilgang på samisk og spesialpedagogisk kompetanse.

Statped har i lang tid utviklet kompetanse og støttet kommunene på det samiske området, men får nå altså et eget mandat til å videreføre dette arbeidet.

Statped er nødvendig

– Jeg kjenner på en enorm stolthet på vegne av samiske barn og elever med spesialpedagogiske behov. Dette er en marginal gruppe som det ikke kan forventes kommuner eller fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse å legge til rette for. Statped er derfor viktig for at disse barna skal kunne få et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud, sier avdelingsleder for SEAD, Ellen-Marit Oskal Gaup.

Bilde av Ellen-Marit Oskal Gaup

Særlige forpliktelser

Norge har, med bakgrunn i urfolks særlige rettigheter, en særlig forpliktelse til å ivareta samiske barns, elevers og foreldres interesser.

SEAD skal arbeide med tjenester på det spesialpedagogiske området av mer generell karakter, i motsetning til Statped for øvrig.

Lik tilgang på tjenester

Tjenestetilbud skal baserer seg på god forståelse for samisk språk, kulturutvikling og fagkompetanse. SEAD sine ansatte er samiskspråklige og yter tjenester på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk.

SEAD har ansvar for hele alderssegmentet og alle fagområdene til Statped. For å sikre at samiske barn, unge og voksne får lik kvalitet og tilgang på tjenestene skal SEAD samarbeide med fagavdelingene i Statped.

Her finner du mer om SEAD og tjenestene til samiske barn, elever og voksne.

Mandat for SEAD.pdf

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!