Råd til foresatte som har barn med Downs syndrom

Oppgavene med å følge opp barn og unges behov for læring og omsorg blir i større grad enn ellers lagt over på hjemmene hvis skoler har digital undervisning på grunn av korona-virus. Tilpass hverdagen og bruk muligheten til relasjonsbygging for å oppnå læring. Samtidig kan aldri et hjem bli det samme som en barnehage eller skole. 

Fra et pedagogisk perspektiv blir det viktig å tilpasse hverdagen ut fra det vi vet er den essensielle i tilnærming til all læring: Gode relasjoner.

Nå som det å holde avstand er et synlig bevis for omsorg og ansvar, trenger vi å være kreative om hva samvær kan dreie seg om. Avstand er nødvendig for å bremse pandemien vi opplever, men samtidig trenger vi nære sosiale måter å være sammen på slik at vi blir styrket som mennesker. Hold samlingsstund for nabobarn i vårlig solskinn, og sørg for at alle holder nødvendig avstand. Denne stunden bidrar til samhørighet barna imellom, samtidig som det er noe å lære. 

Andre ting vi kan gjøre sammen med barn kan være å ta en telefon til noen kjente, lese bøker, synge en sang eller lage en tegning sammen. Ikke som pedagogiske oppgaver, men mer som gaver.

Av og til etterlyses en annerledes tid, kvalitetstid. Nå har vi kanskje bedre mulighet enn ellers til å flette læring inn i hverdagen. Hjemmets rutinemessige aktiviteter er viktige. Når dagen skal utformes så ikke lag en dagsplan som i barnehagen eller en timeplan som på skolen, men en plan tilpasset for en spesiell tid i barnets liv. Barn og voksne kan være sammen om å lage planen.

Hvis barn med Downs syndrom er hjemme fra skolen fordi det er digital undervisning, se våre tips til opplæring i hjemmesituasjonen. Lag gode rutiner og sørg for å følge disse, de hjelper deg med å regulere barnets adferd.

Råd publisert og oversatt til norsk med tillatelse fra Sue Buckley fra DownsEd i Storbritannia.

  1. Det viktigste rådet er å sette av tid og rom slik at dere får tilpasset dere. Og å lage en plan for hvordan dagene skal brukes den neste uka.
  2. Jeg mener ikke en timeplan, - men en plan for det som skal skje i løpet av dagen. Barn og unge har utbytte av rutiner, de hjelper dem til å forstå hva som skal skje i løpet av dagen. En enkel plan med bilder eller symboler vi være til hjelp. En dag med faste rutiner vil være nyttig for oss alle.
  3. Alt som gjøres i løpet av en dag gir muligheter for læring. Tenk over det og ha det moro sammen. Jeg anbefaler at dere kan gjøre kreative ting sammen; lage kunst, danse, holde på med musikk, lage mat, stelle i hage eller med verandaplanter. Det er fint hvis dere kan ha former for fysisk aktivitet i hagen, eller i parken, med litt avstand til andre. Ellers går det jo an å være fysisk aktiv også hjemme. Få alle med på å gjøre daglige oppgaver der dere bor, rydde rom osv.
  4. Dere kan ha glede av å dokumentere det dere gjør med bilder og video, slik at dere kan lage enkle minnebøker. Det kan være fint å sette seg ned om kvelden og sammen se tilbake på det dere har gjort. Dere kan snakke sammen om hva dere skal gjøre i morgen og lage en enkel dagsplan. Bildene dere har tatt kan du bruke i dagsplanen dere lager. Dere kan innlemme lesing og matematikk i disse aktivitetene.
  5. Foresatte er barnas beste språk-lærere. Barn lærer når de blir involvert i samtaler med andre, der barn kan forstå hva dere mener.
  6. Jeg vil foreslå at skjerm-tiden begrenses, men da tenker jeg ikke på viktig skjermtid der det foregår undervisning via nettet eller der det brukes pedagogiske apper. Men prøv å unngå at favorittfilmer og programmer fyller all tilgjengelig tid.
  7. En tydelig dagsplan som forteller hva som skal gjøres, med tydelig avmerking av tidspunkter for å hygge seg med skjerm, vil være bra. Klare rutiner, faste tider for å stå opp og legge seg samt faste tidspunkter for måltider hjelper barn å forstå hva som skal skje og gjør dem mindre engstelige.
  8. Det som er viktigst for meg å understreke er at dere først og fremst må ta vare på dere selv. Alle er i en spesiell situasjon nå. Dette er ikke tiden for å slite seg ut for å prøve å være lærer. Alle vil fungere bedre hvis hver enkelt familie finner ut hvordan hverdagen best kan løses for seg og sine. 

Informasjon på DSEs nettsider 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!