Til hovedinnhold

Om Statped

Brukermedvirkning

Statped og brukerne våre er i dialog om beslutningsprosesser som utvikler spesialpedagogiske fagområder og tjenestetilbudet vårt.

Dialogen skjer gjennom brukermedvirkning i ulike råd.

Side 4 av 13

 

Bli med i ungdomsrådet

Ynskjer du å bidra til at ungdommen si stemme blir sett og høyrt? Engasjer deg i ungdomsrådet! Kontakt Statped i dag.