Til hovedinnhold

Jeg er Silje

– en film om brukermedvirkning

  1. Kategori: Hørsel, Erfaringsfilmer, Tegnspråk, Brukerhistorier, Lærevansker og utviklingshemming

Silje er ei sosial og veldig empatisk jente. Hun har Downs syndrom og nedsatt hørsel. Hun og de som er rundt henne, må bruke tegn for at hun skal forstå og bli forstått.

Siljes stemme og medvirkning er avgjørende for et godt opplæringstilbud. Et godt samarbeidende lag, der både foreldre, skole, PPT og Statped har sine roller, er også viktig.

Brukermedvirkning handler om å samarbeide om et best mulig opplæringstilbud.

Filmer om Statped

Bli kjent med hva vi gjør, hvordan og hvorfor

Med tegnspråktolking

Med synstolking