Vi er laget | www.statped.no

Vi er laget

Vi er laget

- en film om samarbeid

Fakta om video

Kategori: Filmer (video), Erfaringsfilmer, Brukerhistorier

En forutsetning for et godt tilrettelagt opplæringstilbud er at laget rundt barnet samarbeider godt. Gode rolleavklaringer der de ulike aktørene utfyller hverandre er viktig.

PP-tjenesten er en sentral samarbeidspart både for skole og Statped.
I denne filmen møter du Solveig som jobber i PP-tjenesten i Ålesund. Hun jobber tett med alle i laget runde Andreas (3) som er synshemmet.

For å kunne lykkes er hun avhengig av tette og gode relasjoner til både barnehagen, foreldre og alle som er i nettverket. Hun får også viktig støtte fra Statped som bidrar med spisskompetanse og kompetanseheving av laget. Sammen jobber de for et best mulig tilbud til Andreas.

Tegnspråktolket versjon

Synstolket versjon

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!