Til hovedinnhold

Høringsuttalelser

Statped kommer med høringsuttalelser eller høringssvar der det er aktuelt, som oftest når regjeringen gjør oss til høringsinstans.

Høringer der Statped er høringsintans, og høringssvar som vi har gitt (regjeringen.no)

Finn aktuell høring

Se hvilke saker som har status

  • på høring
  • under behandling
  • ferdigbehandlet

For hver høring finner du hvem som i tillegg til Statped

  • er høringstanser
  • har gitt høringssvar

I noen saker der Statped er høringsinstans, har vi ikke gitt høringssvar.

Sorter visningen

Visningen er sortert med nyeste høringer først. Du kan selv avgrense visningen etter

  • tema
  • departement
  • tidsperiode

Tegnspråk for livet