Til hovedinnhold

Begrepslæring når elevene er tospråklige / Doabaoahppan go oahppit leat guovttegielagat

Jorgalahttá dili ohppiide geain leat gullanváttut Kárášjogas

Hjertespråkets talskvinne