Kártenavdnasat | www.statped.no

Kártenavdnasat

Kártenavdnasat

Fakta om video

Kategori: Kartleggingsmateriell, Lulesamisk, Nordsamisk, Sørsamisk

Sammendrag på norsk

Sámediggi lea ruhtadan Statpeda kártenávdnasiid prošeavttaid. Guovddáš oassi prošeaktabarggus lea leamaš bovdet fágaolbmuid e.e. sámi mánáidgárddiin ja skuvllain huksen-, juohkin-  ja lokten dihte gelbbolašvuođa earenomášpedagogihka fágasuorggis. 

Giellaiskosat ja kártenreaiddut – Sámi lohkanguovddáš / Kartlegging – Senter for samisk i opplæringa (lohkanguovddas.no)

Samiskspråklige kartleggingsmateriell i barnehage og skole

Sametinget har finansiert Statpeds kartleggingsmateriellprosjekter. En sentral del av prosjektarbeidet har vært å invitere fagpersoner fra blant annet samiske barnehager og skoler for å bygge, dele og løfte kompetansen i det spesialpedagogiske fagfeltet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!