Til hovedinnhold

Søk om individtjenester

Individtjenester er rettet mot barn, elever og laget rundt dem. Pedagogisk-psykologisk tjeneste søker på vegne av kommuner/fylkeskommuner.

Forhåndsdrøfting

Statped tilbyr og ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste forhåndsdrøfter alle søknader om individtjenester med oss.

Ta kontakt med Spør oss

En forhåndsdrøfting

 • avklare hva kommuner/fylkeskommuner og andre instanser har behov for av tjenester
 • avklarer hva som bør være gjort i forkant av en søknad
 • sikrer en god faglig og forvaltningsmessig søknadsbehandling

Søknadsskjemaer

Slik søker du

 1. Finn aktuelt søknadsskjema
 2. Fyll ut, gjerne på PC
 3. Legg ved aktuelle vedlegg
 4. Undertegn med aktuelle underskrifter
  • Foreldre, verge eller personen selv hvis personen er over 15 år og har samtykkekompetanse
  • Leder av PP-tjenesten (PPT) med delegert fullmakt fra opplæringsansvarlig i kommune eller fylkeskommune

Send søknaden til Statped

Svar på søknaden

I svarbrev fra Statped om innvilget tjeneste informerer vi om

 • kontaktperson
 • forventet tidspunkt for en oppstartsamtale

Når søknaden er innvilget

Slik jobber vi med individtjenester

Barn som lager briller med hendene sine