Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Nyoppdaget alvorlig synsnedsettelse eller blindhet

Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats overfor barn, unge og voksne. Det består av informasjonssamtaler og rådgivning til bruker, omsorgspersoner og/eller fagpersoner.

Strakstilbudet er et lavterskeltilbud som ikke krever søknad fra PPT. Henvendelsen kommer som regel fra spesialisthelsetjenesten, bruker eller foresatte.

Strakstilbudet gis i løpet av få dager etter at Statped er kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen få samtaler. Målet er å gi et raskt tilbud samtidig som Statped etablerer kontakt med bostedskommunen.

Side 7 av 15