Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Nyoppdaget hørselstap

Strakstilbud er samtaler med foreldre til små barn med nyoppdaget hørselstap. Strakstilbudet blir gitt innen to uker fra Statped blir kontaktet. Tilbudet er avgrenset til noen samtaler. Møtene kan finne sted i hjemmet, i lokalene til andre tjenesteytere eller i Statpeds lokaler. 

Se film om strakstilbud og foreldresamtale

Målgruppe er foresatte som nylig har fått påvist hørselstap hos sine barn, først og fremst barn i alderen 0–3 år.
Strakstilbudet er en del av Statpeds arbeid med tidlig innsats. Målet er å sikre at foreldre raskt får kontakt med fagpersoner som kan støtte opp om familiens kommunikasjon og samspill. Det er også viktig å få etablert et tilpasset og koordinert tjenestetilbud.

Samtalene tar opp temaer som samspill, språkutvikling og pedagogiske tilbud til barn med hørselstap. Det blir gitt utfyllende informasjon om hørselstap og konsekvenser av dette. Vi informerer også om hjelpeapparatet og hvilket veilednings- og kurstilbud som finnes for foreldre. 

Helsestasjonen og/eller PPT kan være med i møtene. Dersom kommunen ikke deltar, avtales det med foreldrene når og hvordan kommunen eventuelt skal involveres. Målet er at kommunen involveres så tidlig som mulig, slik at den kan gi foreldrene nødvendig bistand. 

Sykehus, høresentraler og helsestasjoner kan kontakte Statped uten søknad. 
Foreldre kan ta direkte kontakt med Statped. Når andre enn foreldre/foresatte tar kontakt, må det foreligge informert samtykke fra foreldrene/foresatte. 

Se også kurstilbudet God start

Side 5 av 15