Til hovedinnhold

Spesialpedagogiske og språklige tjenester

Ved ervervet hjerneskade

Strakstilbudet består av informasjonssamtaler og rådgivning, kort tid etter at skaden har oppstått.

Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag eller opplæringsarena (skole/voksenopplæring). PPT og andre involverte aktører (f.eks. barnehage/skole/helsestasjon) bør derfor delta.

Hensikten er å skape en felles forståelse gjennom informasjon om hva ervervet hjerneskade er samt gi en orientering om Statped sitt spesialpedagogiske og faglige tilbud på området.

Strakstilbudet gis ofte i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Målet er å bistå med å etablere et tilpasset og koordinert utviklings- og opplæringstilbud i overgangen fra sykehus til opplæringsarena

Side 8 av 15