Til hovedinnhold

Søk om tjenester til organisasjoner

Organisasjoner og andre kan søke om tjenester fra Statped.

Eksempler

 • Forelesning (digital eller fysisk)
 • Workshop (digital eller fysisk)

Kostnader

Statped fakturerer tjenester til organisasjoner etter gjeldende satser for oppdraget. Vi sender faktura etter at vi har gjennomført tjenesten.

Gjeldende satser

 • 650 kroner pr. arbeidstime
 • Forelesninger: 2600 kroner pr. forelesningstime (650 kroner ganger 4, som inkluderer for- og etterarbeid), hvis ikke annet er avtalt.

Satsene blir regulert årlig, med virkning fra august måned.

Skjema for å melde behov til Statped

Søk om tjenester til organisasjoner (bokmål)

Søk om tenester til organisasjonar (nynorsk)

Slik melder du behov

 1. Velg aktuelt elektronisk skjema
 2. Fyll ut
 3. Last opp aktuelle vedlegg
 4. Trykk på "Vis skjema" og kontroller innhold
 5. Trykk på "Send skjema"

Svar på meldt behov

 • Du får kvittering på at vi har mottatt et meldt behov.
 • Behandlingen kan ta inntil fire uker.
 • I svarbrev om innvilget tjeneste informerer vi om den totale kostnaden for tjenesten, kontaktperson og forventet tidspunkt for oppstart.