Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste | www.statped.no

Søknad fra pedagogisk-psykologisk tjeneste

Kommuner/fylkeskommuner og Statped kan avtale å samarbeide om spesialpedagogiske tjenester

  • Individbaserte tjenester er samarbeid som er rettet mot en navngitt person.
  • Systembaserte tjenester er samarbeid som ikke er rettet mot navngitte personer.

Søknad fra brukere med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet

Individbaserte tjenester til personer som ikke er i opplæringspliktig alder.

Søk om individbaserte tjenester

Søknad fra universiteter, høgskoler, organisasjoner med mer

Statped kan inngå samarbeid om systembaserte tjenester.

Søk om systembaserte tjenester

Henvisning fra helseforetak

Helseforetak som har avtale med Statped, kan henvise brukere.

Henvisning om individbaserte tjenester

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!