Til hovedinnhold

Dialog før søknad

Statped ønsker at pedagogisk-psykologisk tjeneste tar kontakt for å drøfte en eventuell søknad før den blir sendt til oss.

Fagpersoner i Statped skal være tilgjengelig for kontakt om dette. Målet er blant annet å avklare forventinger.

Statpeds felles telefonnummer er 02196.

  • PPT informerer om lokal behovsutredning, tiltaksutprøving og læringsutbytte.
  • Statped informerer om tjenestetilbud og hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn for å søke Statped om tjenester.
  • PPT informerer om hvordan kommunen ønsker å dra nytte av Statpeds tjenester.