Til hovedinnhold

Klager

Her er vilkår og fremgangsmåte for å klage på søknad om tjenester hos Statped.

  • Vilkår og kriterier for tjenester som Statped yter, er ikke lovfestet.
  • Verken enkeltbrukere eller kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere har en ubetinget rett til å få bistand og tjenester fra oss.
  • Avgjørelser fra Statped om å yte tjenester til kommuner og fylkeskommuner knyttet til enkeltbrukere (individbaserte tjenester) vil som hovedregel regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
  • Foreldre/foresatte kan, eventuelt med bistand fra kommune/fylkeskommune, fremme klage på vedtak til Statped.
  • Dersom klagen ikke fører til at vedtaket blir omgjort, oversender Statped saken til endelig klagebehandling i Kunnskapsdepartementet.