Til hovedinnhold

Rettigheter ved utredning

Statped samarbeider med helsesektoren i å gi tjenester til barn som fra fødselen av, eller barn, unge og voksne som etter sykdom/ulykke, har behov for særskilt tilrettelegging i opplæring.

Rett til permisjon og omsorgspenger

Foreldre/foresatte som er i arbeid og følger barn til utredning hos Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven § 12-9, 3.ledd, og de kan ha rett til omsorgspenger etter folketrygdloven § 9-14.

Om stønadssituasjonen for omsorgspenger, se folketrygdloven § 9-5. Omsorgspenger dekkes av NAV lokalt.

Reiseutgifter

Ved utredning som er henvist til Statped fra et helseforetak, dekkes reiseutgifter av HELFO, jamfør pasientreiseforskriften (lovdata.no).

Reiseregningsskjema for pasientreiser finner du her.

Har du spørsmål om pasientreiser, kan du ringe 05515.

Dersom utredningen ikke dekkes av pasientreiseforskriften, kan foreldre/foresatte søke kommunen om dekning av reiseutgifter. Skoleetaten er som oftest den rette instansen å søke om refusjon av reiseutgifter, men det kan være ulik praksis i kommunene. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere behovet.