Til hovedinnhold

Søknad fra voksne med kombinerte syns- og hørselstap eller døvblindhet

Brukere som ikke er i opplæringspliktig alder, kan få individbaserte tjenester fra Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Statped utreder kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. Vi gir råd, veiledning og informasjon til kommuner og fylkeskommuner, brukere og deres pårørende som del av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Personer som ikke er i opplæringspliktig alder

Søknadsskjema ‒ Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (bokmål) (PDF)

Søknadsskjema ‒ Nasjonal kompetanseteneste for døvblinde (nynorsk) (PDF)

Brukerne, nærpersoner og andre kan ta direkte kontakt med Statped for å få lavterskeltilbud for personer som ikke er i opplæringspliktig alder. Søknaden går til Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.

Personer i opplæringspliktig alder

For personer som er i opplæringspliktig alder (grunnopplæring), kan kommuner og fylkeskommuner søke Statped om individbaserte tjenester.

Les mer om tjenester innenfor døvblindhet / kombinerte syns- og hørselsvansker.