Tilrettelegge hjemmeundervisningen for elever med språkforstyrrelser (DLD)

Elever med utviklingsmessige språkforstyrrelser strever med å forstå, og å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Hvordan påvirker hjemmeskole deres læring, og kan man best mulig tilrettelegge hjemmeundervisningen for elever med DLD?

For å ivareta elever med DLD i de høyere klassetrinn er det mulig å gjøre noen tilrettelegginger og tilpasninger i den nye undervisningsformen via nettet.

Forståelse

For elever med DLD er hovedproblemet å forstå språk, og å uttrykke seg. Elevene går glipp av en del av skolens undervisning, fordi den baserer seg på språklige uttrykk. Når undervisningen foregår over digitale flater, blir det enda større krav til språklig forståelse og deltakelse, og mange av de praktiske aspektene ved undervisningen faller bort. Dette gjelder særlig på yrkesfag. Elevene har heller ikke støtte i kroppsspråk, og læreren har færre muligheter til både å bruke språk til formidling, samtidig med visuell støtte. Lærere mister også muligheten til å følge med på elevens forståelse, når man ikke ser eleven ansikt til ansikt. Det er ikke like enkelt å gå direkte bort til eleven, og høre med dem om de har forstått det som har blitt gjennomgått, uten at det blir påfallende for resten av klassen.

Å sikre at eleven har forstått undervisningen, og hva de skal gjøre, er derfor essensielt når undervisningen foregår over nettet. Egne avtaler med eleven, en egen chatkanal (hvis eleven er komfortabel med å skrive/bruke emoji), eller et avtalt tegn man kan vise på video som ikke nødvendigvis er synlig for de andre elevene, kan være måter å vurdere om eleven har forstått. En slik vurdering må tilpasses elevens ferdigheter og vansker. For å legge til rette for elever med DLD er det også gunstig å snakke langsommere, og med et enklere språk. Tenk minste felles multiplum: Hvor enkelt kan man forklare dette, uten å miste essensen av innholdet?

Produsere språk

Elever med DLD strever også med å produsere språk. Det gir seg som oftest til uttrykk både muntlig og skriftlig. De strever ofte med å finne ordene, og bruker lang tid på å uttrykke seg muntlig. Skriftlig strever de ofte med å skrive sammenhengende tekst med en rød tråd. De kan også streve med å finne riktig ord eller begrep, samt å forstå hva oppgaven ber dem å gjøre.

Når lærere har timer på digitale flater blir det mer bruk av korte tekster som vurderingsform. Dette kan være spesielt utfordrende for elever med DLD. Å levere lydfil kan være en løsning for noen elever, men siden elever med DLD også strever med muntlig formidling kan det være nyttig å ta i bruk andre måter å vise kunnskap på. At elevene kan legge inn tekst og bilder i en Power Point-presentasjon, kan være en måte å sammenholde behovet for visuell støtte med noe av det skriftlige. Videoer som elevene lager selv, kan også være en måte for elevene å produsere innhold som kan vise hva de har lært.

Begrens stoff og oppgaver

Arbeidsoppgaver som krever mye språklig bearbeiding, er krevende for elever med språkforstyrrelser. Noe som kan føre til at de raskt mister energien og faller ut av undervisningen. Derfor bør man finne en arbeidsmåte og struktur som gjør at en kan minske den språklige mengden, slik at eleven kan jobbe med det som er viktig i oppgaven. Bruk en arbeidsmåte som eleven er vant med. Se til at form og layout er like, på samme type oppgaver slik at elevene raskt kjenner igjen og forstår hvordan de skal arbeide med oppgaven. Bli enig med andre involverte lærere om en liknende måte å utforme oppgaver på tvers av de ulike fagene.

Gi enkle tydelige instruksjoner

Elever med språkforstyrrelser har ofte vansker med arbeidsminne, og undervisningen må derfor tilpasses dette. Dersom eleven får støtte som avlaster minnet, øker muligheten forstå og bearbeide det som er forventet.

 • Bruk korte instruksjoner.
 • Gi en instruksjon om gangen.
 • Unngå instruksjoner i flere ledd.
 • Gi muntlige instruksjoner sammen med skriftlige for å støtte forståelsen.
 • Bruk konsekvent ulike former visuell støtte.

Det sosiale

Elever med språkforstyrrelser har ofte vansker med å delta i det sosiale samspillet og kan slite med dette selv i sin vanlige skolegang. Når undervisningen skjer på digitale flater, mister elevene de naturlige mulighetene til å omgås venner. På nettet bygger samspillet i enda større grad på språk og skrift. Ettersom elever med språkforstyrrelser ofte kommuniserer langsommere både i tale og skrift, er det en stor risiko for at elevene kan oppleve ensomhet. Det du kan gjøre som lærer er å legge opp til en felles sosiale aktiviteter, som digitale matpauser. Man kan også planlegge en økt hver dag der elvene kan dele filmklipp, musikkvideoer eller andre ting. Da får en vært sammen uten så store språklige krav.

Spesialundervisning og hjemmeskole

Noen elever med DLD har rett til spesialundervisning. Disse elevene har rett til spesialundervisning også når det er hjemmeskole.

Oppsummering av tiltak

 • Sikre forståelsen til elever med DLD
 • Ta direkte kontakt med elever som har vansker, de spør ikke alltid om hjelp selv om de trenger det.
 • Forklare på en enkel måte. Mye kommunikasjon forsvinner når man ikke kan se kroppsspråket.
 • Egne avtaler og samtaler med elever med DLD
 • Alternative vurderingsformer som PP-presentasjoner, lydfiler, video eller annet
 • Begrense fagstoff og oppgaver for elever med DLD
 • Gi støtte som avlaster arbeidsminnet som korte instruksjoner, en beskjed om gangen osv.
 • Hjelpe elevene med å opprettholde sosiale kontakter ved å skape rom der man ikke er avhengig av språk og skriving for å delta
 • Ivareta retten til spesialundervisning også over digitale flater

Les mer om DLD.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!