– Som spesialpedagog ble jeg utfordret

– Koronasituasjonen har lært oss hvilke muligheter, men også hvilke utfordringer, digitalisering skaper for elever med spesielle behov, sier spesialpedagog Stine Hatt Fossli ved Østensjø skole i Oslo.

Tre jenter som sees på ett nettbrett, får digital undervisning.
Velkommen til timen. Alle ser alle. Vi går i gang.
Stine Hatt Fossli
– Gode etablerte relasjoner er helt avgjørende for å få ting til å fungere digitalt, sier spesialpedagog Stine Hatt Fossli.

Hun ble kastet rett inn i det da koronaviruset kom, og hun måtte tenke nytt.

Til daglig har hun ansvar for både elever med store og komplekse utfordringer, elever med lese- og skrivevansker, elever med ADHD og elever med språkvansker.

– Jeg har måttet være tett på. Mange av elevene trenger at vi følger dem opp hele tiden. Jeg har vært hjemme hos dem. Jeg har vekket dem om morgenene, hatt tett dialog med foreldrene, og har i det hele tatt hatt en annerledes hverdag enn mange andre lærere, sier spesialpedagogen, som har vært aktiv i Facebook-gruppa «Koronadugnad for digitale lærere».

Krevende for foreldre

Hun har brukt videokonferanse mye og har brukt tid på å få i gang og sortere for mange av elevene. Foreldrene til disse barna har hatt en mer krevende situasjon enn mange andre. Hun har erfart at hun har måttet justere forventningene og de faglige kravene når rammene er mer utfordrende.

Positivt for dem som strever sosialt

– For elever som strever sosialt på skolen, har dette vært positivt. De har fått ro og sluppet å bruke energi på sosiale forhold. De har økt sitt læringsutbytte, føler seg mer sett og har blitt mer selvstendige, sier Hatt Fossli. Hun har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldre til denne typen elever.

– Jeg tenker at det handler om at de føler seg mer sett av meg som lærer. De får konsentrert seg bedre. Kort sagt: De som tar mindre plass, har fått mer plass, sier hun.

Utfordrende for dem med komplekse vansker

For dem med de mest komplekse utfordringene har situasjonen derimot vært vanskeligere. Strukturen har vært utfordrende og hjemmesituasjonen krevende. Når alt foregår på skjerm uten konkreter og taktilt materiell, blir det utfordrende. Noen er også uten tilgang til PC.

– Vi har brukt mye tid bare på å organisere skoleundervisning, og alt tar
lengre tid, forklarer spesialpedagogen. Og slik oppsummerer hun erfaringene:

– Gode etablerte relasjoner er helt avgjørende for å få ting til å fungere digitalt. Jeg tar med meg at digitaliseringen kan være en god løsning for mange som strever med fravær eller med det sosiale. Du kan være med selv om du er hjemme. Hun har også lært at det å utnytte elevenes digitale kompetanse kan være viktig. I stedet for å si at de bruker altfor mye tid på skjerm, bør vi benytte oss av dette. Være nysgjerrige på det de gjør.

Digital undervisning for elever med særlige behov

Spesialpedagogiske tips og digitale ressurser til hjemmeundervisningen under korona. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!