Forberedt til fagfornyelsen

– Forståelsen av et profesjonelt læringsfellesskap har endret seg i arbeidet med nye læreplaner, sier Merete Skolla, rektor ved Haukåsen skole i Oslo.

fargeblyanter
Merete Skolla
– Vi ønsker å samkjøre vurderinger for å dele god praksis med hverandre, sier rektor Merete Skolla.

Ved Haukåsen skole i Oslo kom ledelse og lærere frem til at endringene i forbindelse med fagfornyelsen måtte forvaltes av dem sammen, som et profesjonelt læringsfellesskap. Utviklingsarbeid og forberedelser har skjedd systematisk. Lærende møter, kafémetodikk, gruppearbeid og felles diskusjoner er blant metodene som er brukt.

Haukåsen skole

Spesialskole i Oslo for elever med nevrologisk betingede vansker og elever med multifunksjonshemming. Skolen har klasser fra 1.–10. trinn samt tilbud til elever i videregående opplæring.

– Vi prøver å utvikle en felles forståelse av mål og målsettinger og kobler sentrale begreper til eksisterende praksis. Hva er dybdelæring for oss? Hva er kjerneelementer for oss? sier rektoren.

Ulike faggrupper har snakket om ulike fags relevans. Det er opprettet en felles OneNote med forskningsnotater, kildehenvisninger og skriftliggjøring av arbeidet.

– Det fungerer godt. Det er blitt et dynamisk arbeidsdokument for oss, samtidig som vi kan finne tilbake til tidligere arbeid, sier rektoren. Hun understreker samtidig at arbeidet ikke er ferdig.

Deler god praksis

Profesjonelle læringsfellesskap kjennetegnes ifølge rektoren av systematisk arbeid med dokumentasjon, kartlegging og drøfting og evaluering av tiltak, kombinert med forskning.

– Noen ganger i spesialpedagogikk, eller kanskje i all pedagogikk, kan vurderingene være subjektive. Vi ønsker at vurderingene deles og samkjøres. Dermed deler vi god praksis med hverandre. Forskning viser jo at tett, systematisk lærersamarbeid bidrar til elevenes læring og utvikling, sier rektoren, som har over 80 elever og 130 ansatte ved sin skole.

Nye muligheter

De nye læreplanene gir mulighet til å se på opplæringens målsettinger på en ny måte, slik rektoren ser det.

– Kunnskap og kompetanse ses i nye sammenhenger. De nye læreplanene vektlegger dybdelæringsprosesser på tvers av tradisjonelle faggrenser for å støtte elevenes utvikling. Livsmestring i all sin kompleksitet er målsettingen. Det er vi positive til, sier rektoren, og legger til:

– Som kommunal skole er vi omfattet av samme regler og retningslinjer som andre skoler. Det er spennende at vi opplever å dele overordnede målsettinger med ordinære skoler, og at én læreplan kan romme all læring.

Hva er fagfornyelsen?

  • Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyes.
  • Det er innholdet i fagene, ikke fagene, som er det nye.
  • Nye læreplaner gjelder fra august 2020, men innføres trinnvis over en
    periode på tre år.
  • Overordnet del av læreplanverket er ny og gjelder fra skolestart i 2020 for alle trinn.
  • Læreplanverket har tre tverrfaglige temaer: demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling.

Les mer om fagfornyelsen på udir.no. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!