Sofie ville være en del av nærskolen

Da Sofie (15) skulle velge ungdomsskole, var hun ikke i tvil. Det var heller ikke rektor på nærskolen. CP, manglende talespråk og komplekse medisinske utfordringer skulle ikke være til hinder for hennes deltakelse i læringsfellesskapet på nærskolen.

Trine Merete Edler-Woll
– Sofie slutter ikke å overraske, tross sine mange og komplekse utfordringer, sier mor Trine Merete Edler-Woll.

– Jeg har det helt topp nå. Jeg ville være sammen med de andre, forklarer Sofie og kombinerer tegnspråk, ord og talemaskin når hun kommuniserer. Hun er opptatt av å bli tatt på alvor for den hun er og av å få brukt ressursene sine.Og det er ei aktiv og engasjert jente vi møter, som elsker både musikk, fysisk aktivitet og det å lære bort. Hun forteller ivrig om at hun lærer barna å tegnsette sanger når hun er ute i arbeidslivstrening i en barnehage. Som andre tenåringer finner hun musikk på YouTube, og hun elsker å tegnsette ulike sanger. Mor Trine Merete Edler-Woll mener mange blir overrasket over alt datteren får til.

– For å være ærlig så er Sofie ei helt anna jente i virkeligheten enn slik hun kan framstå på papiret, sier moren med et lite smil. Men hun forteller en historie om ei jente som har vært gjennom tøffe tak. Det er en historie om mange sykehusbesøk, komplekse diagnoser og mobbing og utestengelse. Men det er også en historie om hva trygghet har å si for å forløse læringspotensial, om ei jente som stadig overrasker, og om hvor mye som er mulig om man har troen, riktige holdninger og riktig kompetanse. Det er ressurs- og mulighetsperspektivet de legger til grunn, og ikke de begrensningene som funksjonsnedsettelsen gir.

Overrasket med Facebook-hilsen

Å ha omfattende CP, epilepsi, ernæringsutfordringer og å ikke ha talespråk gjør situasjonen sammensatt. Hendene er hennes munn. Likevel vil Sofie lære, hun vil være sammen med de andre, hun vil klatre – og hun overrasker hele tiden. Og overraske gjorde hun den dagen mor tilfeldigvis oppdaget at jenta satt og skrev bursdagshilsener til familiemedlemmer, uten anelse om at hun kunne skrive.

– Jeg ble mildt sagt sjokkert, sier mor. Hun hadde bedt om å få en iPad og verktøyet Skoleskrift 2. Der kunne Sofie skrive og høre at det hun skrev, ble riktig. Og plutselig hadde hun knekt koden.

– Vi har hele tiden trodd at hun kan mye mer enn man skulle tro. Da utryggheten og mobbingen forsvant, forløste det en masse energi og læringslyst for henne, forklarer mor. Nå følger hun godt de læringsmålene som er satt på skolen, gjør gjerne egne Google-søk og har stor framgang.

Møtt av kompetente voksne

Da Sofie skulle begynne på ungdomsskolen, stod valget mellom nærskolen og en spesialskole. Foreldrene ville at hun selv skulle være sentral i valget. De tok henne med til Ra ungdomsskole i Larvik. Der ble hun møtt av en rektor som med ekte overbevisning sa: «Vi håper du vil begynne hos oss.» Da var valget tatt. Ingen har angret siden.

– Slike holdninger betyr alt. Det handler om å bli møtt av kompetente voksne som gjør det de kan for å forstå og legge til rette. Nå får ikke Sofie nok skole og kan ikke vente med å komme seg av gårde, forklarer mor.

Ble utfordret på verdisyn

Simen_Aas_Løwer.JPG

Simen Aas Løwer. Foto: Morten Brun

– Da Sofie banket på skoledøren, var det bare ett svar. Selvsagt skal hun være en del av Ra ungdomsskole, sier rektor Simen Aas Løwer. Han forteller om et sterkt møte med jenta med sammensatte utfordringer.

– Det er enkelt å snakke om inkludering og ha verdiene på papiret. Det er når man blir utfordret i praksis, at det settes på prøve. Da får vi testet hva vi mener med en inkluderende skole for alle, sier Aas Løwer. Han legger ikke skjul på at det krever sitt, men er mer opptatt av verdien det gir.

– Skolen er en arena for å bli dannede mennesker. Det å være i et læringsfellesskap med Sofie og ta del i hvordan hun kommuniserer og samarbeider, gir mye medlæring for dem rundt. Samfunnet er ikke homogent. Da kan heller ikke skolene være det, sier den engasjerte rektoren.

Skolen hadde fra før lite erfaring med denne typen elever. Det første de gjorde, var å skaffe kvalifisert nøkkelpersonell. Dette var nøkkelen. Rektoren trekker fram spesialpedagogen Svanhildur Kristjansdottir, som er ansatt ved skolen. Hun har hatt kompetansen og holdningen som har vært nødvendig for å tilrettelegge for Sofie.

– Åpenhet, involvering, læring i fellesskap og å sørge for å forankre hos skoleeier er stikkord for å lykkes, mener Aas Løwer.

Komplekse vansker fordrer spisskompetanse

Statpeds kompetanse på lese- og skriveopplæring i forbindelse med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) ble nødvendig da Sofie (15) skulle begynne på Ra ungdomsskole. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!