StatpedMagasinet 3–2017

Nyttig med roboter i spesialundervisningen

Kan robot-teknologi være nyttig i klasserommet? Utvilsomt, mener lærerne ved Skagen skole i Danmark, som bruker robot på alle trinn og alle nivåer. I spesialundervisningen brukes roboten Max i undervisningen blant elever som har autismespekterforstyrrelser.

Frederik og Theis sitter konsentrert foran roboten Max. Roboten er en halv meter høy, er utformet som en person og kan vise både ansiktsuttrykk og bevege seg.

– Nå skal vi snakke om forskjellige ansiktuttrykk, sier Max, mens den vrir på hodet og gestikulerer. – Hvordan ser jeg ut nå? fortsetter robotstemmen.

– Du ser glad ut, kommer det spontant fra Frederik. Theis gransker uttrykket og er enig. Max responderer på riktig svar og kommer med et nytt spørsmål. Slik fortsetter økten.

Motivasjonsfaktor

– Elevene klarer å konsentrere seg dobbelt så lenge når vi bruker roboten. Konsentrasjonen og motivasjonen er merkbart bedre, sier den erfarne spesiallæreren Carina Landgren ved Skagen skole i Danmark. Fra venstre Mads Hjort Lundholm, Frederik Brogaard Andersen, Theis Christensen, Carina Landgren, roboten Max og Mathias Jacobsen.

Spesiallærer Carina Landgren sitter i bakgrunnen og styrer hele sekvensen. Hun er ikke i tvil om at roboten er nyttig. – Den gir en mulighet til å trene helt spesifikt på sosiale ferdigheter. Roboten gjør det likt og har samme ansiktsuttrykk hver gang. Dette gjør det lettere for autister å forstå hvordan vi uttrykker følelser med ansiktet, sier hun.

– Roboten kan brukes til mer enn spesifikk trening. Den er en formidabel motivasjonsfaktor for å kommunisere. Autistene i klassen elsker teknologi og synes det er morsomt å bruke roboten, forklarer Landgren.

Foruten trening i grupper bruker Landgren roboten Max i begynnelsen av dagen for å få i gang samtaler og for å jobbe med faglige utfordringer. Hun har på forhånd programmert roboten til å stille de spørsmålene hun ønsker.

Konsentrasjonen øker

Landgren innrømmer at hun var skeptisk i starten.

– Roboten er et supplement til det vi ellers gjør og er sånn sett ikke noen revolusjon. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg ble overrasket over hvordan den ble mottatt av elevene med autismespekterforstyrrelser. Den gjorde noe med konsentrasjonen deres, og elevene klarte å konsentrere seg mye lengre enn før. De ble mye mer fokusert. Roboten er et godt utgangspunkt for kommunikasjon og i tillegg en fin variasjon i undervisningen. Noen tenker at en robot erstatter pedagogen. Slik er det ikke. Det er vi, ikke roboten, som styrer aktivitetene.

– Jeg er opptatt av å undersøke og prøve ut ny teknologi. Så lenge dette er noe vi fullt og helt styrer og i tillegg gir oss gode resultater, tenker jeg at vi ikke kan la være å prøve, sier Landgren.

Side 2 av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!