Kjønnsinkongruens, stemme og kommunikasjon

Symptomer på kjønnsinkongruens kan oppstå i barndom, i ungdomsårene eller i voksen alder, og er en tilstand hvor personen opplever en konflikt mellom opplevelse av kjønnsidentitet og fødselskjønn.

Når man går fra kvinne til mann (KtM), vil hormonbehandling alene gjøre stemmen dypere. Man vil gradvis få mørkere stemme, med en mer maskulin resonans/klangfarge. Enkelte kan ha utfordringer med det å snakke i et dypere stemmeleie og med det å sette volum på stemmen. Hvis man presser stemmen ned i et for dypt stemmeleie, kan man bli sliten i strupe- og halsmuskulatur. Da kan logopedisk veiledning og stemmetrening være nyttig. 

Når man går fra mann til kvinne (MtK), vil ikke hormoner ha effekt på stemmen, eller gjøre den lysere. Stemmen vil derfor fortsatt ha et maskulint preg. Man kan jobbe med å feminisere stemmen og det kommunikative uttrykket gjennom bevisstgjøring og egnede stemmeøvelser. Hvordan den enkeltes perspektiv og målsetning er, blir den viktigste markøren for stemmemodifisering og oppfølging. Betoning, artikulasjon, stemmekvalitet, stemmeleie og klangfarge vil være viktige områder å arbeide med, samtidig med integrering av ønsket stemmeatferd i hverdagen.

Pasient- og brukerorganisasjoner som arbeider for å informere og øke kunnskap om kjønnsinkongruens

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!