Til hovedinnhold

Stemmevansker

Kommunikasjonshjelpemidler

Barn og voksne med stemmevansker kan ha behov for hjelpemidler for å forsterke stemmen eller for å kommunisere. Noen vil trenge hjelpemidler hele livet, mens andre vil ha nytte av det i en avgrenset periode. Teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men må alltid prøves ut og tilpasses den enkelte.

  • Stemmeforsterker: Mikrofon og høyttaler, trådløs eller kroppsbåren. Kan være et viktig hjelpemiddel både for mennesker i stemmekrevende yrker, og barn med recurrensparese.

  • Talevibrator: Elektronisk hjelpemiddel for talerehabilitering etter laryngektomi.

  • Talesyntese: Er primært utviklet for elever med lese- og skrivevansker, men kan også være et godt hjelpemiddel for personer med stemmevansker.

  • Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK): ASK kan være aktuelt for barn med omfattende stemmevansker. Statped har en egen avdeling med spisskompetanse på ASK.

Side 12 av 14