Til hovedinnhold

Stemmevansker

Utredning av stemmevansker

Ved mistanke om stemmevansker bør man få en undersøkelse hos øre-nese-halsspesialist. Dersom det foreligger en diagnose på stemmevansker (funksjonelle, funksjonell-organiske, organiske eller nevrologiske) kan ØNH-spesialisten henvise til logoped. Logopeden foretar en helhetlig kartlegging av stemmens funksjon, bakgrunn for stemmevanskene, og hvilke faktorer som kan ha innvirkning i dagliglivet og ved kommunikasjonen. Tiltak utarbeides, og i felleskap drøftes oppfølgingen.

Rådgivende samtale:

  • Anamnese (utfylling av skjema eller ved samtale)
  • Mål

Voice Handicap Index (VHI): Egenrapportering, egenevaluering av stemmen, både i form av stemmerelatert livskvalitet og personens opplevelse av ubehag i strupen.

Funksjonsanalyse av stemmen:

  • Akustisk stemmeopptak ved lesing av tekst, spontan tale og utholdt vokal
  • The S/Z ratio
  • Skjema for perseptuell analyse av stemmekvalitet, stemmeleie, volum, resonans og stemmens omfang

Observasjon av kroppsholdning, kroppslige spenninger, palpering av strupen og pust

Tiltak

  • Bevisstgjøring av kroppsholdning, pust- og stemme
  • Stemmeøvelser
  • Aktiv talepust
  • Overføring fra øvelse til spontan tale

Kartlegging av eventuell tilrettelegging i skole- eller arbeidshverdag

Logoped og deltaker utarbeider i fellesskap plan for egeninnsats og oppfølging hos logoped.

Side 8 av 14