Søknad om individbaserte tjenester og personvern | www.statped.no

Personvernerklæring

Søknad om individbaserte tjenester og personvern

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individbaserte tjenester. Det samme gjelder helseforetak som ikke har egen avtale med Statped om enkelte brukergrupper. 

Formålet med individbaserte tjenester er gjensidig forpliktende samarbeid som følge av søknad til Statped. 

For å fylle formålet behøver Statped at pedagogisk-psykologisk tjeneste og helseforetak registrerer personopplysninger i Statpeds søknadsskjema som blir sendt til oss pr. post, og at vi får tilgang pr. post til eksisterende dokumentasjon som er relevant for saken, og som også inneholder personopplysninger

All mottatt dokumentasjon registrerer vi i Statpeds etatsinterne fagsystem (Fabris), der etaten selv står for utvikling og support. Alle data i fagsystemet som er knyttet til individbaserte tjenester, ivaretas på en såkalt sikker sone, noe som blant annet innebærer at de er sikret bak en brannmur uten kopling til Internett. Fagsystemet er integrert med Statpeds arkivsystem (ePhorte). 

Statped registrerer ikke personsensitive data der en person har skjult identitet. Vi får heller ikke tilgang til strengt fortrolige adresser. 

Kun saksbehandler, linjeledere, arkivarer og Statpeds IKT-ansvarlige for fagsystemet har tilgang til registrerte data. 

All korrespondanse som inneholder personsensitive opplysninger i tilknytning til en individbasert tjeneste, går via brev eller telefon. 

Alle opplysninger i en sak som er et resultat av en individbasert tjeneste, loggføres i fagsystemet. 

Når en individbasert tjeneste er avsluttet, blir saken avsluttet i fagsystemet, men alle data blir arkivert i tråd med arkivlova (lovdata.no)

Statped kan bruke data i fagsystemet som grunnlag for statistikk, rapportering til overordnede myndigheter eller forsknings- og utviklingsarbeid (FoU-arbeid). 

Brukere og foreldre som har mottatt en individbasert tjeneste, kan kontakte Statped for å reservere seg mot å delta i bruker- og spørreundersøkelser i regi av Statped, kartlegginger og FoU-arbeid. Dette registrerer vi i fagsystemet. 

Side 10 av 15

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!