Til hovedinnhold

Bruk av statped.no

Om statped.no

Målgruppe

Innholdet på statped.no er for deg som har personlig interesse for Statpeds fagområder, eller som er direkte berørt av disse. Over 80 % av dem som bruker nettstedet, er pedagoger, foreldre og medarbeidere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Mål

Statped.no formidler spesialpedagogisk kunnskap til målgruppen. Innholdet viser oppgaver som målgruppen har, og som Statped bidrar til å løse. Nettstedet tilbyr verktøy, veiledningsmateriell og læringsressurser som målgruppen kan bruke for å løse eller komme videre med egne utfordringer. Målet er at målgruppen bruker Statpeds kunnskap til å bygge egen kompetanse.

Formål

Målgruppen kommer til statped.no fordi de har en oppgave eller utfordring som de vil løse, og som de eller en søkemotor tror at de kan få svar på her. Formålet med nettstedet er å bidra til at personer med særskilte opplæringsbehov skal oppleve mestring.

Universell utforming

Oppgaven vår er å forklare. Derfor skriver vi allment, nøkternt og konsist. Vi legger opp til treff i søkemotorer ved å bruke relevante søkeord og si det viktigste først. Dette for at så mange som mulig skal få nytte og glede av innholdet på nettstedet.

Du kan bruke teknologi som du selv foretrekker, for å få tilgang til innholdet. Du får samme tilgang til statped.no om du bruker PC, Mac, nettbrett, mobil/smarttelefon eller leselist, og du kan bruke den skjermleseren du selv velger.

Statped.no gjør deg ikke avhengig av teknologi på nettstedet. Funksjonalitet for å forstørre tekst (forstørrelsesprogram), skifte skrift- og bakgrunnsfarger, talesyntese og oversettelse følger med plattformer du selv velger å bruke.

Side 2 av 5