Syn | www.statped.no

Syn

Barn, unge og voksne med synshemming trenger tilrettelegging for å kunne utnytte ressursene sine. 

Statped er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø. Vi tilbyr læringsressurser, veiledning, utredning og kurs. 

Udir.no ha også informasjon om synsnedsettelser.

Oppdage og utrede synsvansker

De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan vi sette inn medisinske og pedagogiske tiltak.

Rett til opplæring

For elever med synsnedsettelser er det viktig med synspedagogisk tilrettelegging og målrettet opplæring for å få et godt utbytte av skolehverdagen. Sterkt svaksynte og blinde har rett til opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet. Disse ferdighetene omtales som kompenserende ferdigheter. På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du oppdatert informasjon om dette.

Tilrettelegge for ulike aldre

Synstap i barnehagealder

Foreldrene har ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår for sitt barn. Tidlig støtte og hjelp er viktig for å sikre en god utvikling hos barn med synstap.

Synstap i skolealder

Elever med synsvansker skal ha samme mulighet som andre til å utvikle seg og lære, og til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Synstap hos voksne

Voksne, og spesielt eldre over 70 år, utgjør den største gruppen med alvorlig synssvekkelse eller blindhet. Opplæring og tilrettelegging gir den enkelte mulighet til fortsatt å mestre dagligdagse aktiviteter.

Interessert i synspedagogikk?

NTNU og USN tilbyr master i spesialpedagogikk på synsområdet. NTNU i synspedagogikk og USN i synspedagogikk og synsrehabilitering. Enkeltstående studieemner som tilbys, kan du ta separat og kombinert med jobb.

Finn ut mer

Mollies skolestart

For barn med særskilte opplæringsbehov betyr skolestart langt mer enn å kjøpe ny skolesekk. Mollie (6) er født blind. I halvannet år har laget rundt forberedt skolestarten hennes. Les hele historen i vårt Innenformagasin

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!