Syn | www.statped.no

Syn

Barn, unge og voksne med synshemming trenger tilrettelegging for å kunne utnytte ressursene sine. 

Statped er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å sikre likeverdig opplæring og et inkluderende læringsmiljø. Vi tilbyr læringsressurser, veiledning, utredning og kurs.

Oppdage og utrede synsvansker

De fleste former for nedsatt syn blant barn i Norge er medfødte. Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan vi sette inn medisinske og pedagogiske tiltak.

Tilrettelegge for ulike aldre

Synstap i barnehagealder

Foreldrene har ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår for sitt barn. Tidlig støtte og hjelp er viktig for å sikre en god utvikling hos barn med synstap.

Synstap i skolealder

Elever med synsvansker skal ha samme mulighet som andre til å utvikle seg og lære, og til å nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Synstap hos voksne

Voksne, og spesielt eldre over 70 år, utgjør den største gruppen med alvorlig synssvekkelse eller blindhet. Opplæring og tilrettelegging gir den enkelte mulighet til fortsatt å mestre dagligdagse aktiviteter.

Interessert i synspedagogikk?

NTNU og USN tilbyr master i spesialpedagogikk på synsområdet. NTNU i synspedagogikk og USN i synspedagogikk og synsrehabilitering. Enkeltstående studieemner som tilbys, kan du ta separat og kombinert med jobb.

Finn ut mer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!