Til hovedinnhold

Syn og synsfunksjon i pedagogisk sammenheng

Oppdage, utrede og vurdere synsvansker

Kan barnet ha synsvansker?

Håndbok for PP-tjenesten