Til hovedinnhold

Å være blind

Vi betrakter en person som blind når han har så nedsatt syn at han ikke kan bruke synet til å orientere seg eller lese. Han må benytte andre sanser for å kompensere for synstapet.

I medisinsk sammenheng brukes begrepet blind både om total blindhet og om det å ha litt restsyn.

Forekomst

I Norge fødes det hvert år mellom 100 og 200 barn med synshemning. 2 – 5 av disse er født blinde uten påviste tilleggsvansker. Noen blir også blinde senere i livet.

Konsekvenser

Nedsatt syn kan begrense livsutfoldelsen. Dette gjelder områder som

Tilrettelegging

De fleste som er født blinde, bruker i hovedsak punktskrift (braille) for å lese og skrive. Voksne som mister synet, lærer seg også ofte noe punktskrift, men velger gjerne kunstig tale og lydbøker når de skal lese mye tekst.

Opplæringsloven gir blinde rett til opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler. Det finnes også mange muligheter for å tilrettelegge slik at barn og unge som er blinde, blir en naturlig del av læringsfelleskapet i barnehage og skole.