Til hovedinnhold

Syn og lydmiljø

Synshemmede bruker lyd og akustikk aktivt for å skaffe seg informasjon om omgivelser, personer og hendelser. Støy er derfor hemmende når du har nedsatt syn.

Støy gjør det vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. Dette kan gå ut over læring og trivsel. Et godt lydmiljø for barn og unge med synshemninger, gir et godt lydmiljø for alle.

Bruker resonans

Når synet er sterkt nedsatt, kan vi kjenne igjen en person med hørselen. Mange bruker også resonans fra objekter som vegger, vindusflater og møbler som hjelp til å orientere seg i rom.

Støy er uønsket lyd som gjør oss unødvendig slitne.

Tips for å få et godt lydmiljø

  • Unngå store fellesområder, de kan gi mye romklang.
  • Bruk støyisolerende skillevegger.
  • Organiser barna/elevene i små grupper.
  • Unngå bakgrunnsstøy, som radio og TV.
  • Lukk vinduet hvis det er støy ute.
  • Vend ansiktet mot den du snakker med.
  • Bruk tepper og tekstiler for å redusere støy.