Syn og teknologi | www.statped.no

Syn og teknologi

Hjelpemidler og teknologi kan bidra til at blinde og svaksynte får utnyttet sine ressurser på lik linje med andre. 

Hvordan bruke Zoom?

Denne veilederen beskriver bruk av Zoom i operativsystemene Windows, macOS og iOS/iPadOS, fortrinnsvis med hurtigtaster.

Gå til veilederen

Nødvendig opplæring

Utdanningsdirektoratet har utgitt en veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og tekniske hjelpemidler.

Her finner du veilederen

iPad for personer med nedsatt syn

I denne veilederen får du kunnskap om hvilke tilpasningsmuligheter en iPad har, for å gjøre den enklere å bruke for personer med moderat eller alvorlig synssvekkelse.

Gå til veilederen

Opplæring i mobil og nettbrett for synshemmede

I denne veilederen finner du instruksjonsvideoer og øvingsoppgaver til de mest grunnleggende ferdighetene du bør kunne for å lære en som trenger å finne frem uten å bruke synet, å bruke en smarttelefon eller et nettbrett.

Gå til veilederen

Programmering for elever med nedsatt syn

På denne temasiden kan du lese om hvordan ulike programmeringsverktøy, som brukes i skolen, kan tilrettelegges for elever med nedsatt syn. 

Gå til temaside

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!