Synstap i barnehagealder | www.statped.no

Synstap i barnehagealder

Foreldrene har ansvar for å skape gode oppvekstsvilkår for sitt barn. Tidlig støtte og hjelp er viktig for å sikre en god utvikling hos barn med synstap.

Video om lekens betydning

Her finner du en videopresentasjon som handler om lekens betydning for deltakelse i barnefellesskapet. Videoen er en samtale om viktigheten av at barnet med blindhet deltar i lek med seende jevnaldrende i barnehagen. Det er en presenteasjon av en metode for å tilrettelegge for dette, og si noe om den voksnes rolle. Presentasjonen ble holdt på Statpedkonferansen 2022.(23:38)

Tekstet versjon

Synstolket versjon

Kan barnet ha synsvansker?

Lurer du på om barnet ser dårlig? Mistenker du synsvansker, skal barnet sjekkes av en optiker eller øyelege. Begynn gjerne med å observere barnet selv. Her er en oversikt over hva du skal se etter.

Last ned brosjyren

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!