Til hovedinnhold

Etter prøve og eksamen

Når eksamen er over, skal besvarelsen sendes til sensur sammen med skolens øvrige besvarelser.

Eksamensansvarlig må informere sensor om at eleven har benyttet et tilrettelagt oppgavesett.

Skolen må også sørge for at sensor får informasjon om eller tilgang til:

  • alle informasjonsskriv om det tilrettelagte oppgavesettet
  • det tilrettelagte oppgavesettet og eventuelle alternative oppgaver
  • hefte med alle relieff-figurer

I tillegg kan skolen legge ved et notat med kommentarer og forklaringer fra sekretæren.