Til hovedinnhold

Synstap og tilrettelegging av prøver og eksamener

Elever med synsvansker trenger tilrettelegging ved prøver og eksamener. Skolen har ansvar for tilretteleggingen.

Det kan innebære å bestille tilrettelagte oppgavesett, skaffe programvare og teknisk utstyr og ivareta elevenes behov i prøvesituasjonen.

Elev eller foreldre/foresatte søker skolen om tilrettelegging ved prøver og eksamener.

Se hva Opplæringsloven sier om særskilt tilrettelegging av eksamen (lovdata.no).