Til hovedinnhold

Tilrettelagte prøver for punktskrift

Les om å tilrettelegge prøver for elever som bruker punktskrift.

Oppgavesett i to formater

Et oppgavesett som er tilpasset for punktskrift blir produsert på papir og/eller som Word-format til bruk på leselist.

Kjenne virkemidler i elektroniske bøker

Et oppgavesett for leselist er tilrettelagt på samme måte som de elektroniske lærebøkene Statped produserer. For å kunne bruke et elektronisk oppgavesett til en prøve eller eksamen, må eleven med andre ord være kjent med de virkemidlene som blir brukt i elektroniske lærebøker.

Matematikk

Sentralt gitte oppgavesett i matematikk blir bare produsert som elektronisk format til bruk på leselist.

Oppgavene i matematikk er tilrettelagt på samme måte som oppsett i elektroniske lærebøker fra Statped. Det betyr eksempelvis at det er brukt spesielle tegn for brøk og kvadratrot.

Det er derfor nødvendig at eleven er godt kjent med slike tilrettelagte lærebøker.

Det er vanlig at et tilrettelagt oppgavesett i matematikk har et figurhefte i papir som tilleggsmateriell til den elektroniske utgaven.

Alternativer i konstruksjon og tegning

Ved sentralt gitte eksamener i matematikk kan elever som er blinde få alternative oppgaver for og for konstruksjonsoppgaver og for perspektivtegningsoppgaver.

Det er skolen som må bestille oppgavesett med alternative oppgaver når dette er aktuelt for eleven.

Les om å bestille oppgavesett og andre viktige forberedelser.