Taleflytvansker - stamming og løpsk tale | www.statped.no

Taleflytvansker - stamming og løpsk tale

Stamming og løpsk tale er taleflytvansker. Stamming er å repetere, forlenge og blokkere lyder og småord. Løpsk tale vil si hurtig og utydelig tale.

Stamming og løpsk tale gir vansker med flyt i talen. Kommunikasjon med andre kan være utfordrende. Følelsesmessige reaksjoner kan påvirke hvordan vansken arter seg.

Har du hørt om løpsk tale?

 Løpsk tale er en taleflytvanske som er like vanlig som stamming. En person med løpsk tale kan oppleves som en som snakker raskt, utydelig eller mumlende. Trekk som hurtig og uregelmessig taletempo, utelatelse av småord og stavelser, ufullstendige setninger og unaturlige pauser kjennetegner løpsk tale, men symptomene kan variere mye. Ofte vil løpsk tale være lettest å fange opp når personen snakker helt fritt og spontant.

Vi forstår foreløpig ikke årsakene til løpsk tale fullt ut, men vi vet at det handler om nevrologiske forskjeller i hvordan det å snakke fungerer. Vi vet også at gener er involvert, men vet fremdeles ikke helt hvordan.

Løpsk tale påvirker også kommunikasjonen, og det kan oppstå misforståelser. Personen selv er ikke alltid bevisst taleflytbruddene. Mange har en opplevelse av å bli misforstått, og at snakkesituasjoner kan være frustrerende. Andre igjen kan ha en bestemt forståelse av at spesielle situasjoner kan føre til utydelig tale.

Stamming i skolen

Ressurspakke rettet mot lærere, logopeder, samt eleven som stammer og klassen. Du finner blant annet informasjon om tilrettelegging, videoer, avis og maler eleven kan bruke til presentasjon og lage egen "stammebok". 

 

Gå til Stamming i skolen

Snakk om stamming med apper

I oppfølging av barn og unge som stammer, er det viktig med desensitivisering av stamming. Desensitivisering handler om å ufarliggjøre stamming slik at det er lettere for barnet å snakke om stammingen og akseptere den. Med en åpen holdning er det lettere å sette ord på tanker og følelser som oppstår i forbindelse med stamming. Ufarliggjøring av stamming bidrar også til å forebygge eller redusere unngåelsesatferd.

På denne siden gis det eksempler på hvordan man kan ufarliggjøre stamming ved bruk av apper. 

Les mer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!