Inkludering

Inkludering innebærer at alle hører til og tar del i læringsfellesskapet i barnehage, skole og arbeidsliv.

Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.

Inkludering kjem ikkje av seg sjølv

Barn med utviklingshemming og store samansette lærevanskar blir møtt med låge forventningar og mangelfull pedagogisk innsats. Haldningsarbeid, kompetanseheving og bruk av teknologi ser ut til å auke det faglege og sosiale utbyttet for gruppa.

Forskning.no

Inkludering og deltagelse i ordinær opplæring

Tilrettelegging for elever med autisme og utviklingshemming i et inkluderende læringsmiljø.

Les mer

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!