Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme | www.statped.no

Skolefravær og ADHD, Tourettes syndrom og autisme

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær. 

Sensoriske vansker

Forstå sensoriske vansker, hvordan de kan virke inn på læring og hvordan du kan tilrettelegge. Mange elever med ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser har sensoriske vansker, som betyr at de tolker sanseinntrykk annerledes enn mange andre. Tolkning av for eksempel lyder eller lukter gjør at noen elever opplever at det blir uutholdelig å være i et klasserom.

Hvordan kan vi hjelpe elever med nevroutviklingsforstyrrelser tilbake til skolen?

Et økende antall elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme, sliter med skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra foreldre, skoler og rådgivere som har prøvd alt, men at ingen av tiltakene virker for å hjelpe elevene tilbake til skolen. I denne forelesning gir vi noen råd. NB forelesningen er på engelsk, men har norsk tekst.

 

Opptak fra forelesninger

Elever med ADHD, Tourettes og autisme med ufrivillig skolefravær - Det er kaos, jeg blir stressa

Et økende antall barn og unge med nevrodiagnoser som ADHD, Tourette Syndrom og autisme, strever med ufrivillig skolefravær. Statped får ofte henvendelser fra fortvilte foreldre, skoler og PP-rådgivere som opplever at de har prøvd alt, men at ingen av tiltakene fungerer for å hjelpe eleven tilbake på skolen. (32:27 min.)

Skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser hos barn og unge

Forelesningen handler om forståelse av hva nevroutviklingsforstyrrelser er og hvorfor denne elevgruppen er så sårbare for å utvikle fravær. Den handler videre om hvordan komme i posisjon for å kartlegge grunnene til fraværet og ulike former for tiltak. (film,48 min).

Teknologi og alvorlig skolefravær

Hvordan skal du få elever med alvorlig skolefravær tilbake til skolen? Se foredrag fra SPOT konferansen i 2018 som viser hvordan teknologien kan hjelpe (film,34 min).

Inkluderende aktiviteter for læring

Se erfaring fra praksis - hvordan kan du få alle til å høre til og være med i læring og aktiviteter (film,28 min).

Podcast om nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær

Podcast om skolefravær: Årsaker og løsninger

Seniorrådgiver i Statped, Maren-Johanne Nordby, forteller om årsaker og løsninger til skolefravær i Utdanningsforbundets Podcast, Lærerrommet.  

Podcast om ufrivillig skolefravær: Hva gjør vi når eleven ikke kommer seg på skolen?

Seniorrådgiver i Statped, Kristine Damsgaard, Inger Björne-Fagerli, lærer og mor til et barn med ufrivillig skolefravær. Sara Eline Eide, daglig leder av UngOppvekst, terapeut, spesialpedagog og forfatter av boka "På oppdagelsesferd sammen", er også med i podcasten Utforsk.

Hvordan har elever med nevroutviklingsforstyrrelser det i skolen?

Dette er diagnoser som ADHD, Tourettes syndrom, og Autismespekterforstyrrelser. Hvordan tilrettelegger vi best mulig for disse elevene? Hva gjør at de har høyere grad av ufrivillig skolefravær og hvordan hjelper vi dem tilbake til skolen? Hvordan tilrettelegger vi best mulig for dette? 

Maren-Johanne Nordby og Kristine Damsgaard i podcasten til Lektor Lomsdalen

Fagstoff og tilrettelegging om ADHD, autisme og Tourettes syndrom

ADHD

Les om ADHD og finn råd om inkludering, tidlig innsats, tilleggsvansker og  læringsressurser. 

Autisme

Les om autisme og finn råd om pedagogisk tilrettelegging og inkludering i opplæringen samt aktuelle læringsressurser. 

Tourettes syndrom

Les om Tourettes syndrom og finn råd om tidlig innsats, tics og tilrettelegging for barn og elever i opplæring, samt læringsressurser.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!