Skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser | www.statped.no

Skolefravær og nevroutviklingsforstyrrelser

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom og autisme har ofte komplekse og sammensatte utfordringer. Det kan føre til høyt stressnivå og utfordringer med å delta på skolen. Blir det ikke tilrettelagt for disse elevene, står de i fare for å utvikle skolefravær. 

Sensoriske vansker

Forstå sensoriske vansker, hvordan de kan virke inn på læring og hvordan du kan tilrettelegge. Mange elever med ADHD, Tourettes syndrom og autismespekterforstyrrelser har sensoriske vansker, som betyr at de tolker sanseinntrykk annerledes enn mange andre. Tolkning av for eksempel lyder eller lukter gjør at noen elever opplever at det blir uutholdelig å være i et klasserom.

Forelesninger

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser kan ha alvorlig skolefravær

Se forelesningen for å få innspill til hva du kan gjøre for å hjelpe denne elevgruppen (48 min).

Teknologi og alvorlig skolefravær

Hvordan skal du få elever med alvorlig skolefravær tilbake til skolen? Se foredrag fra SPOT konferansen i 2018 som viser hvordan teknologien kan hjelpe (34 min). 

Inkluderende aktiviteter for læring

Se erfaring fra praksis - hvordan kan du få alle til å høre til og være med i læring og aktiviteter (28 min). 

Fagstoff om nevroutviklingsforstyrrelser og skolefravær

Podcast om skolefravær: Årsaker og løsninger

Seniorrådgiver i Statped, Maren-Johanne Nordby, forteller om årsaker og løsninger til skolefravær.

Lytt til Utdanningsforbundets Podcast, Lærerrommet.  

Fagstoff og tilrettelegging om ADHD, autisme og Tourettes syndrom

ADHD

Les om ADHD og finn råd om inkludering, tidlig innsats, tilleggsvansker og  læringsressurser. 

Autisme

Les om autisme og finn råd om pedagogisk tilrettelegging og inkludering i opplæringen samt aktuelle læringsressurser. 

Tourettes syndrom

Les om Tourettes syndrom og finn råd om tidlig innsats, tics og tilrettelegging for barn og elever i opplæring, samt læringsressurser.  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!