Til hovedinnhold

– Barnet må forstås

Seniorrådgiver Tove Arntzen Andrew har lang erfaring med ulike typer overganger for små barn med synsnedsettelse. – Nøkkelen for å lykkes med skolestart og overganger er at barnet forstås, sier hun.

– For barn med synsnedsettelse er det ekstra viktig at den nye læreren og personene rundt, har mest mulig kunnskap om hva barnet trenger. De må tenke både på det sosiale og det pedagogiske. Det handler ikke bare om å overføre kunnskap, men om faktisk å forstå barnets situasjon, sier Arntzen Andrew.

Hun har erfaring både med overgang mellom hjem og barnehage, barn som skal skifte barnehage og overgangen fra barnehage til skole.

Fra hjem til barnehage

Når barnet skal fra hjem og inn i barnehage er tidlig innsats viktig. PPT og Statped bør være på plass og bidra. Statped har straks-tilbud for foreldre i denne fasen.

Det kan også være lurt at spesialpedagogen følger med over fra hjem til barnehagen for å sikre kontinuitet.

– For barn som skal skifte barnehage, har jeg erfart at en gjensidig forståelse er avgjørende for å lykkes. Det bør velges én ansvarlig person i hver av barnehagene for å gjøre slike overganger enklere. Det er viktig å involvere PPT i overgangen, sier Arntzen Andrew.

Må skaffe seg detaljkunnskap

Skolens kultur for inkludering er avgjørende i overgangen fra barnehage til skole. Likedan er detaljkunnskap om barnet en nøkkel.

– Det holder ikke med kun grunnleggende kunnskap når en skal ta imot et barn som trenger støtte til det meste. Man må kjenne barnet på detaljnivå og forstå hvordan en kan legge til rette for kommunikasjon. Derfor er det så viktig at alle i laget har et felles system for deling av kunnskap, forklarer synspedagogen.

  • Skolen må sikre at fysisk miljø og utforming av klasserom er på plass
  • Barnet kan også trenge synstolking
  • Skal barnet bruke punktskrift trengs det ytterligere kompetanse
  • Læreren må ha et bevisst forhold til hvordan hun uttrykker seg språklig

Foreldresamarbeid

Hun bruker et eksempel fra en kompleks sak der de jobbet i to år før skolestart.

– Vi kom i gode spor og hadde fin framgang takket være et godt samarbeid med foreldre. Skolen fikk punktskriftkompetanse på plass. Det var hospitering både i barnehagen og på skolen.

Hun nevner konkrete verktøy som Book Creator og KnowMe-appen som kan være nyttige for å dele fortellingen om barnet til laget rundt.