Tidlig innsats | www.statped.no

Tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet.

Å fange opp barn med særskilte behov tidleg

Det er viktig å fange opp dei barna som treng noko ekstra så tidleg som mogleg. Mange opplever likevel at det går for lang tid før dei får hjelp. Med tidleg innsats kan vi førebyggje skeivutvikling, sosiale vanskar, lærevanskar, fråfall i skulen og å hamne utanfor arbeidslivet.

Statped gir tidleg hjelp og prioriterer søknad om tenester knytt til barn opptil sju år.

Strakstilbud

Vi tilbyr informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelser så snart de er stadfestet.

Gjennom samtaler kan foresatte, brukere, helseinstitusjoner og andre få
–informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelsen
–etablere kontakt med kommunen om veien videre
–helseinstitusjoner kan få bistand til utredninger

 Mer informasjon om vårt strakstilbud finne du her.

Film om tidlig innsats


Tidlig innsats overfor barn opp til sju år.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!