Viktige suksessfaktorer for god tilrettelegging

Momentene nedenfor kan bidra til en vellykket skolestart for barn med store, sammensatte lærevansker:

Foto: Morten Brun
  • Start planlegging av skolestart i god tid og sørg for nødvendig fysisk tilrettelegging
  • Etabler tidlig kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, og sørg for å sette av god tid til planlegging og samarbeid
  • Sørg for et godt samarbeid med elevens foreldre
  • Sørg for at elever og personale behersker elevens kommunikasjonsmåter
  • La eleven få bli kjent med skolen i god tid før skolestart
  • Jakt på elevens ressurser og sterke sider
  • Tilstreb et tilpasset faglig innhold med utgangspunkt i Læreplanen
  • Tilstreb en inkluderende skolehverdag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!