Rådgivning og veiledning om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) | www.statped.no

Rådgivning og veiledning om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Statped har god veilednings- og endringskompetanse og veileder blant annet i individrettet og systemrettet arbeid med ulike temaer.

 • Kommunikasjon, språk og samspill
 • Faktorer som påvirker kommunikasjon og samspill, og kartlegging av disse
 • Kommunikasjon uten tale, men med ASK
 • Multimodale uttrykksformer
 • Støttemateriell for god praksis i kommunikasjon
 • Aktuelle kommunikasjonsformer; PODD, MeeToo, Bliss, Pecs, norsk med tegnstøtte, ferdige oppsett / delvis ferdige oppsett på tekniske hjelpemidler (oppsett utarbeidet av ulike firmaer)
 • Kommunikasjonshjelpemidler
 • Ordforråd og språklig utvikling
 • Veiledning i alternativ og supplerende kommunikasjon; strategier for veiledning og gjennom bruk av video
 • Rettigheter til kommunikasjon
 • Språkmiljø
 • Partnerkompetanse
 • Faglig og pedagogisk tilpasning
 • Lese- og skriveopplæring for elever med behov for ASK
 • Nettressurser for ASK
 • Pedagogiske nettressurser
 • Inkludering
 • ASK og lek

Hvordan man får tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommuner og fylkeskommuner kan søke Statped om individbaserte eller systembaserte tjenester.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!