Til hovedinnhold

Kurs for fagpersoner om synssvekkelse eller blindhet

Kurset er for fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne med synssvekkelse eller blindhet. Deltagerne er ansatte i PP-tjenesten, barnehage, skole og voksenopplæring.

Mål

Kurset skal styrke kompetansen hos kommuner/fylkeskommuner slik at barn, unge og voksne med synssvekkelse og blindhet får et forsvarlig opplæringstilbud.

Temaer kan være

  • kompenserende ferdigheter (punktskrift, IKT, ADL og mobilitet)
  • tilrettelegge læringsmiljø
  • inkluderende metodikk i arbeid med kompetansemål i fag

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.