Til hovedinnhold

Kurs for elever med synssvekkelse eller blindhet

Kurset er for elever i grunnskole og videregående opplæring med synssvekkelse eller blindhet. Statped kan gi kurs til foreldre og pedagogisk personale parallelt.

Mål

Kurstilbudet skal

  • støtte kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å gi elevene et likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæringstilbud
  • være en arena for erfaringsutveksling og læringsfellesskap, blant annet knyttet til hjelpe-/læremidler og læringsressurser
  • ha et innhold og gi kompetanse som kan videreføres i opplæringen lokalt

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.

Gjennomføring

Kursene gjennomføres digitalt eller på et av Statpeds kontorsteder, eventuelt andre steder med egnede kurslokaler.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.