Til hovedinnhold

Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

Kurset er for voksne med synsvansker som har rettigheter etter opplæringsloven.

Tilbudet er for voksne personer med progredierende synsvansker, nysynshemmede og andre med synsvansker som har rettigheter etter opplæringsloven.

Lærer fra voksenopplæringen kan delta under deler av kurset for å videreføre tiltak lokalt.

Mål

Kurset skal bidra til at voksne med synssvekkelse eller blindhet skal kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter som blant annet lese- og skriveferdigheter og grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.

Temaer kan være

  • innføring i å bruke IKT-hjelpemidler
  • mobilitet
  • punktskrift

Hvordan få tjenesten

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped.

Kurset kan være en del av individtjeneste om rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.