Norsk med tegnstøtte | www.statped.no

Norsk med tegnstøtte

Norsk med tegnstøtte (NMT) er norsk talespråk med visuell støtte. Det er å bruke naturlige tegn og tegn lånt fra norsk tegnspråk. Statped tilbyr kurs i NMT til foreldre og ansatte i barnehager og skoler som metodisk støtte for å stimulere talespråkutviklingen til barn med nedsatt hørsel.

Målgruppe

  • Foreldre til barn med nedsatt hørsel
  • Pedagoger/personale i pedagogisk-psykologisk tjeneste, barnehage og skole

Mål

  • Gi foreldre praktisk kompetanse i bruk av NMT og motivere til bruk sammen med barnet.
  • Gi personale i barnehage og skole praktisk kompetanse i NMT og motivere til bruk sammen med barna på arbeidsplassen.

Hvordan få tjenesten

Forarbeid før søknad

  • Foreldrekurs: Sakkyndig vurdering som anbefaler norsk med tegnstøtte
  • Individbaserte kurs for barnehage/skole: I søknaden til Statped beskrives barnehagens/skolens behov for kurs og veiledning
  • Personale i skole og barnehage, åpne kurs: Utgangspunktet for kurs beskrives ved påmelding

Rettigheter

Her finner du informasjon om rettigheter når du deltar på kurs.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!